Hình ảnh

THI CÔNG XÂY MỚI CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở TẠI LĨNH NAM, HÀ NỘI

THI CÔNG XÂY MỚI CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở TẠI LĨNH NAM, HÀ NỘI

06/06/2022

Công trình với diện tích tầng 1 là 100m2, các tầng 2,3,4,5 là 110 m2; tầng 6 và tầng mái được làm thông tầng mang phòng cách hiện đại, tạo không gian mở cho công trình.    

Gọi : 0912.563.579